Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63     608 030 060

Otwarte:

08.00 - 19.00; 08.00 - 18.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów
x1 6

Włoski

Celem kursu jest szybka poprawa umiejętności posługiwania się językiem mówionym w codziennych sytuacjach.

Podczas zajęć nauczą się Państwo poprawności gramatycznej, urozmaiconego słownictwa, a przede wszystkim płynności w rozumieniu ze słuchu i pisaniu.

Od samego początku nauki słuchacze komunikują się w języku francuskim, tak aby w jak najkrótszym czasie pozbyć się bariery podczas posługiwania się językiem docelowym.