Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów

ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63  

608 030 060

Otwarte:

Biuro szkoły: 09.00 - 17.00

Zajęcia: 08.00 - 21.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów Znak jakości - quality Alliance

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

 

OPIS ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND na poziomy A1, A2 w ramach projektu „Angielski z New English School” tj.:
  1. Zakup 264 podręczników z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND (Units ½) na poziom A1;
  2. Zakup 264 podręczników z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND (Units 3/4) na poziom A2;
  3. Zakup 108 podręczników z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND (Units 5/6) na poziom A2.

 

Podręcznik w zapytaniu ofertowym powinien być w pełni kompatybilny do metody komunikatywnej Speak Your Mind czyli m.in. powinien zawierać ciąg otwartych pytań (nie mniej niż 50 w jednym rozdziale) za pomocą których wprowadzana jest gramatyka, leksyka oraz inne aspekty językowe. 

Podręcznik ma kłaść w 95 % nacisk na mówienie tak jak w metodzie komunikatywnej Speak Your Mind przy czym należy pamiętać, że inne komponenty językowe nie zostaną ominięte. 

Podręcznik ma zawierać słownictwo z wymową brytyjską jak i z amerykańską oraz nie może zawierać zadań ze słuchania. 

Podręcznik po każdym skończonym rozdziale winien zawierać nie więcej niż 3 krótkie zadania gramatyczne, a każdy rozdział musi przynajmniej zawierać jedno dyktando dla kursantów oraz przynajmniej 10 mini dialogów. Dodatkowo do podręcznika musi zostać załączony Progress Test po każdym poziomie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019
  2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
  3. Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 2

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ 2019 z dnia 4.11.2019 r. POBIERZ