Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów

ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63  

608 030 060

Otwarte:

Biuro szkoły: 09.00 - 17.00

Zajęcia: 09.00 - 21.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów Znak jakości - quality Alliance

Zapytanie ofertowe nr 2020/1

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń tj. zapewnienie (wynajem) sal szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń komputerowych i egzaminu ECCC DIGCOMP lub równoważnego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym – A lub równoważnym i poziomie średniozaawansowanym - B lub równoważnym dla 360 uczestników projektu „Stawiam na kompetencje cyfrowe II”. Szkolenia będą realizowane w ramach 5 modułów na poziomie podstawowym - A lub równoważnym i 5 modułów na poziomie średniozaawansowanym – B lub równoważnym. Każdy moduł będzie kończył się egzaminem ECCC DIGCOMP lub równoważnym wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym – A (5 modułów) lub równoważnym i poziomie średniozaawansowanym - B (5 modułów) lub równoważnym.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki nr 1-6
  3. Załącznik nr 7

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 2020/1